Home

BELGAMBIALINK werkt (voorlopig) zonder

subsidies en is dus volledig afhankelijk van uw

milde steun.

 

Het is dan ook van groot belang

om zoveel mogelijk leden te werven en

sponsors te zoeken die dit project willen helpen

verwezenlijken.

STEUN DE LAGERE SCHOOL VAN MADIANA (Gambia)

en stort uw bijdrage op rekeningnummer

 

BE64 3630 5413 6952

 

*of word lid :

*Gewoon lid : 15 €

*Steunend lid : 30 €

*Erelid : 50 €

Copyright @ Belgambialink